برای مشاهده سایت  نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران  اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سایت  چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران  اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سایت  پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران  اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سایت  اولین همایش ملی واکنش های چند جزئی اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده سایت   سومین کنفرانس بین‌المللی زئولیت   اینجا کلیک کنید.