بررسی تصورات دانش‌آموزان دوره متوسطه در زمینه حالت ذره‌ای ماده
 این مقاله كه توسط دكتر عابد بدریان، طالب عبدی‌نژاد و دكتر اكبر ناصری آذر تهیه شده و در مجله آموزش علوم تركیه به چاپ رسیده است، تصورات دانش‌آموزان دوره متوسطه در رابطه با حالت ذره‌ای ماده مورد بررسی قرار گرفته و كج‌فهمی‌های آنان استخراج شده است. برای دریافت متن مقاله، می‌توانید به لینك اول و برای تهیه اصل مقاله و سایر مقالات رایگان، به لینك دوم مراجعه نمایید.

http://www.up.98ia.com/images/64jnm5j5fv2u2mjpoao.pdf

http://www.tused.org/internet/tused/default13.asp