مطالب آموزنده و كاربردی هیدرو كربنها را اینجا[https://www.aparat.com/v/aqJeG] ببینید