آزمون کتبی شامل طراحی آزمایش و آزمون عملی مسابقات آزمایشگاهی شیمی در سطح مدارس منطقه 6 تهران در روز دوشنبه مورخ95/2/30 از ساعت 9 صبح تا 15 بعد از ظهر در محل دبیرستان فرزانگان 1 تهران برگزار خواهد شد .برای تمامی دانش آموزان عزیز آرزوی موفقیت داریم. 
در ضمن از تمامی همکارانی که در سطح مدارس متوسطه دوره ی دوم برای اجرای هر چه بهتر این مسابقه تلاش کردند ، قدردانیز می کنیم.