1- رنگی بودن نمک های واسطه و مشاهده ی آن در مواد مصرفی در زندگی روزمره : ویتامین B12,,مشاهده فرمول ساختاری آن

2- مشاهده ی نمک های متبلور کبالت 2 کلرید و تفاوتش با نمک خشک آن به روش جدید با دستمال کاغذی

3- روشی آسان برای تشخیص متانول و اتانول به کمک بوریک اسید و شعله

4- طرز تهیه آب کلر بدون اینکه بوی کلر در فضای آزمایشگاه بپیچد .

5- بررسی واکنش پذیری برم و ید با آب کلر

6- تهیه محلول سیر شده پتاسیم نیترات و سرد کردن آن و مشاهده ی ایجاد نمک نامحلول

7- تهیه محلول فراسیر شده از پتاسیم نیترات و مشاهده ناپایداری این محلول

8- تهیه محلول سیر و فراسیر شده از سدیم استات

9- مشاهده انحلال پذیری امونیاک در آب (فواره امونیاکی)

10- مشاهده اثر دما بر انحلال پذیری امونیاک در آّن

11- مشاهده اثر دما بر انحلال پذیری هیدروکلریک اسید

12- مشاهده اثر دما بر انحلال پذیری گازها  به کمک نوشابه

13- نوشابه های گازدار نمونه ای از یک محلول فراسیرشده

14-آشنایی با ماده فلورسئین به عنوان یک ماده فلورسنت

15مشاهده ترکیب های مختلف مس و رنگ های وابسته

16- مشاهده ترکیب های مختلف نیکل و رنگ های وابسته

17-شناسایی یون نیکل 2 به کمک محلول دی متیل گلی اکسیم

18- محلول هزار چهره (مشاهده عددهای اکسایش مختلف منگنز)

19- جانشینی یگانه (محلول مس 2 سولفات و میخ آهنی)

20- جانشینی دوگانه (محلول مس2سولفات و محلول به دست آمده از آزمایش بالا به کمک سود سوزآور)

21- طرز تشخیص پلیمرهایی که در ساختارشان هالوژن به کار رفته است به کمک میله ی مسی و شعله