شیوه ی اجرا:

1-مسابقه در یک مرحله و به صورت استانی برگزار خواهد شد.

2-منبع مسابقه ویژه دبیران شیمی : « فصل 2( بخش ترمودینامیك) از

كتاب راهنمای معلم شیمی 3«

3-زمان برگزاری مسابقه : دوشنبه 19/11/94.

4-ساعت برگزاری :  ساعت 16 الی 20.

5-راهنمای آزمون:  در زمان مقرر ازطریق سایت اداره

كل آموزش و پرورش به نشانیwww.tehrangam.tehranedu.ir وارد بخش

مسابقه كتابخوانی  گروه شیمی شده وبعد از ورود به این بخش به

سوالات پاسخ دهید. علاقه مندان می توانند با مراجعه به همین

سایت  یاد شده از طریق  گروه شیمی شهر تهران نسبت به دریافت

فایل  کتاب جهت  شرکت در این مسابقه اقدام کنند.

6-به برگزیدگان استانی لوح تقدیر اهداء خواهد شد