گروه شیمی منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران اقدام به برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت شیمی با کد91201705 و عنوان "تحلیل کتاب شیمی 2" به مدت 32 ساعت نموده است. لذا از همکاران گرامی دعوت می شود تا در این دوره شرکت نمایند.جدول زمان بندی و مکان جلسات در ذیل آمده است.

استاد مدعو:اقای دکتر بهزاد زنجانی

 روز

 تاریخ

ساعت 

مکان 

 دوشنبه

94/11/26 

14 الی18 

ساختمان ضمن خدمت* 

دو شنبه

94/13/3

 14 الی 18

 ساختمان ضمن خدمت

 پنج شنبه

 94/12/6

8 الی 12

 دبیرستان فرزانگان1*

 دوشنبه

94/12/10 

14الی18 

دبیرستان فرزانگان1 

 دوشنبه

94/12/17 

14الی18 

دبیرستان فرزانگان1 

 دوشنبه

94/12/24 

14الی18 

دبیرستان فرزانگان1 

* ادرس ساختمان ضمن خدمت: خیابان انقلاب - خیابان حافظ - روبه روی دانشگاه امیر کبیر  - کوچه شیرین

* ادرس دبیرستان فرزانگان1: خیابان طالقانی - خیابان شیهد سرپرست - جنب اداره آموزش و پرورش