با تشکر و قدر دانی از خانم ها :

سرکار خانم خدیجه رضایی

سرکار خانم طاهره کردی

سرکار خانم مرضیه محبی

که در برگزاری مراسم احیای آزمایشگاه همکاری های لازم را به عمل اوردند .

و

همچنین : از خانم ها نسرین عباسی- فیروزه کامرانی و جمیله فیروزی که در انجام آزمایش ها و

 ارسال گزارش نهایت تلاش خود را کردتد قدردانی میگردد.