اولین گردهمایی دبیران شیمی منطقه 6 با حضور 40 نفر از همگاران  از ساعت 14:30 الی17:30 در دبیرستان ماندگار البرز تشکیل شد.

این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم شروع شد و با سخنان دکتر زنجانی در رابطه با برنامه های گروه شیمی در سال جدید ادامه یافت. در ادامه از

همکار محترم سرکار خانم اسکویی سرگروه شیمی منطقه برای 30 سال خدمت ارزشمند قدردانی شد.

سپس دکتر محمود عابدینی به بررسی اصلاحات کتاب شیمی سال چهارم پرداختند و پاسخگوی همکاران در این زمینه بودند.

همچنین دکتر عابدین به همکاران ، چشم اندازی در مورد کتاب های جدیدالتالیف سال دهم و یازدهم و دوازدهم نظام جدید آموزشی ارایه کردند.

و پس از آن همکاران به آزمایشگاه شیمی آمده و ضمن بازدید از این آزمایشگاه ، دکتر زنجانی آزمایش های زیر را انجام دادند که بسیار مورد توجه

همکاران قرارگرفت:

1- لوله پرتو کاتدی

2- دستگاهی که نشان دهنده متناوب بودن برق شهر بود.

3- دست سازه ای که با آن می توان آزمایش ورقه طلا را به تصویر کشید.

4- طرز کار دستگاه طیف بین و مشاهده طیف خطی از لامپ هیدروژن