ردیف  عنوان موضوع
زمان تحویل
 1 جشنواره غیر      حضوری
الگوهای تدریس برتر شیمی3
حالت استاندارد          ترمودینامیکی


عوامل موثر بر انحلال پذیری گازها
1 اسفند
 2  ارایه تجربیات خلاق آموزشی
 پایه چهارم
 20 اسفند
 3  مسابقه کتابخوانی
 کتاب راهنمای معلم شیمی3
 1 اسفند

 

- خلاقیت و نوآوری

بخش

عنوان محتوای آموزشی

1

قانون سرعت

کاتالیزگر

2

مفهوم تعادل و سامانۀ تعادلی

تفسیر ثابت تعادل

عوامل موثر بر تعادل

3

اسید قوی و ضعیف

نمک­های اسیدی بازی   خنثی

محلول بافر

4

رقابت برای داد و ستد الکترون

پتانسیل­های الکترودی استاندارد

سلول سوختی

 تجربیات خلاق آموزشی: منظور از تجربیات خلاق آموزشی آن است که چنانچه همکاران گرامی از روش تدریس، نمودار، فیلم آموزشی و ... ویژه­ای برای تدریس، تسهیل و تعمیق یادگیری استفاده می­نمایند، شرح روش خود را به طور مبسوط همراه با مستندات، سخت­افزار و نرم­افزار مربوطه به گروه شیمی استان خود ارایه دهند.

سرگروه محترم هر استان موظف است پس از دریافت فایل­ها براساس شیوه­نامه اجرایی از میان آنها، سه برگزیده را پس از ارزیابی و اصلاح به دبیرخانه ارسال نماید.

 شیوه نامه اجرایی:

زمان ارسال روش­ها تا پایان فروردین ماه سال 1395 می­باشد.

فایل­ها باید در قالب word ، فونت  B Nazanin    با اندازۀ 12 باشد.

مباحث انتخابی تنها از کتاب شیمی سال چهارم چاپ 1394( نوسازی و اصلاح شده) می­باشد. این مباحث مطابق جدول روبه­ رو است.

 

همکاران گرامی می­توانند عنوان­هایی از این جدول را به اختیار انتخاب نمایند.