همکاران عزیز:
با ارزوی سلامتی و شادابی برای شما ،امیدواریم هفته خوبی را در کنار دانش اموزانتان بگذرانید.