همکاران محترم : با تبریک عید فطر ، امیدواریم ععبادت هایتان، قبول درگاه الهی باشد.