همکاران محترم : ضمن تشکر از همراهی شما در بازدید از باغ ملی گیاه شناسی وآزمایشگاه ، توانستیم تجربیات خوبی روی شیمی ومحیط زیست در کنار یکدیگر داشته باشیم. امیدواریم باز هم بتوانیم در چنین جمع هایی در کنار شما عزیزان حضور یابیم.