همکاران محترم : از شما دعوت می شود در برنامه بازدید ازباغ ملی گیاه شناسی ،گروه شیمی شرکت نمایید. این گردهمایی در مورد شیمی ومحیط زیست می باشد وامیدواریم فرصتی تازه برای کسب تجربیات یکدیگر را داشته باشیم.باتوجه به  محدودیت پذیرش و رعایت الویت در ثبت نام، لطفا در صورت حضور در بازدید، مشخصات خودرا اعلام فرمایید.
 تلفن گروههای آموزشی منطقه6 جهت تماس وثبت نام 66480491 
زمان  حرکت: د وشنبه 7 /2/  94   ساعت 8 صبح 
مکان :چها ر راه ولی عصر (ضلع غربی)- خ برادران مظفر پژوهش سرای دکترآشتیانی