همایش: تبیین اهداف و رویکردهای کلاس موضوعی
از سرگروه های شیمی همراه با دو نفر از از دبیران منطقه که مجری کلاس موضوعی شیمی
 می باشند در این همایش دعوت به عمل می آید.
زمان : دوشنبه 93/12/11 از ساعت 9 الی 12
مکان: آموزش و پرورش منطقه 11- میدان منیریه - خیابان صنیعی پور- 
اداره آموزش و پرورش منطقه 11- طبقه سوم - تالار محراب