همکاران محترم : ضمن تشکر از شرکت شما در مسابفه طراحی سوالات شیمی 3 ، سوالات تصویری ومفهومی خوبی را طرح کردید . ما تعدادی از سوالات شما را روی صفحه می گذاریم . اسامی دو نفری که برای شرکت در مرحله دوم برگزیده شده اند :  سر کار خانم نغمه برزگر از دبیرستان بو علی وسرکار خانم سیمین قادری از دبیرستان فرزانکان1