همکاران گرامی وسرگروه های محترم شیمی مناطق تهران: 
از شما دعوت می شود در جلسه ای که روز دوشنبه 15دی ماه ساعت 11 صبح برگزار می شود شرکت فرمایید.حضور گرم و پر شور، شما باعث افتخار ماست.
برنامه ما شامل :بررسی نکاتی در طراحی پرسش های مفهومی وتصویری، فنون کلاس داری ، آزمایش های شیمی می باشد. 
مکان جلسه: گروه های آموزشی منطقه 6 واقع درضلع غربی چهار راه ولی عصر - خ برادران مظفر - پژوهشسرای دکتر آشتیانی