فرا رسیدن ماه محرم را به همه شیعیان و عاشقان امام حسین (ع) تسلیت عرض
 می نماییم