همکاران محترم: با تبریک ایام هفته  معلم ،از شما دعوت می کنیم در گردهمایی دبیران شیمی حضور یابید. 
موضوع: بررسی نکاتی در شیمی1و2و3 ورویکرد شیمی در آینده
زمان: یکشنبه 14/2/93 ساعت 14/30  -  16/30
مکان :سالن اجتماعات آموزش وپرورش منطقه12( خیابان پیروزی _میدان شهدا- خیابان ناطقی)