همکاران محترم : یکی از بهترین روزهای خداوند ،تولد دختر عزیز پیامبر،مظهر پاکی وصداقت ومحبت را ارج می تهیم . به امید آن که با یاری خدا بتوانیم در عمل رهرو ایشان با شیم.