همکارا ن محترم: از شما دعوت می کنیم به عنوان یک تجربه آموزشی  از کلاس موضوعی شیمی دبیرستان بوعلی سینا  به آدرس : یوسف آباد - میدان فرهنگ .  در روزهای شنبه وچهار شنبه دیدن فرمایید. استقاده ازکلاس های موضوعی باعث افزایش عمق یادگیری در کلاس می شود.این روش به انتقال بهتر مفاهیم در کلاس  درسی کمک می کند وفضای آموزشی  وتعاملی با نشاط تری را ایجاد می کند.