همکاران محترم: تولد حضرت محمد(ص) وامام جعفر صادق (ع) بر همه شما خوبان ، مبارک باد. عید با نبض دقایق زیباست   عید با روح شقایق زیباست    عید با یاد عزیزان زیباست    عید با دیدن جانان زیباست