همکاران گرامی وسرگروه های محترم شیمی مناطق: 
از شما دعوت می شود با حضورگرم وپرشور خود در مجمع شیمی  مثل همیشه  ما را سرافراز فرمایید تا در کنار شماغزیزان جلسه پربارتری را تجربه کنیم. 
برنامه های مجمع شامل تبادل تجربیات آموزشی وآزمایش های جالب شیمی وصحبت هایی پیرامون حفاظت از محیط زیست می باشد.
زمان : 92/9/4 ساعت 14/30  - مکان : چهارراه ولی غصر-(ضلع غربی) خیابان برادران مظفر-ساختمان شماره2 آموزش وپرورش منطقه6 -طبقه5 -سالن اجتماعات