همکاران عزیز: کلینیک مجازی دبیرخانه شیمی به منظور  تعامل با شما ؛ در روزهای دوشنبه ساعت 8/5  _  9/5 پاسخگوی پرسش های شما می باشد: تلفن تماس 66973848 و سایت دبیر خانه شیمی shimi.medu.ir به عنوان پل ارتباطی با شما همکاران محترم می باشد.برای ورود به سایت ابتدا بایدواردسایت آموزش وپرورشmedu.ir شده ودر قسمت معاونت ها وسازمان ها لینک دفتر آموزش متوسطه را انتخاب نموده و وارد سایت این دفتر شوید. در سایت دفتر متوسطه نظری در بخش دسترسی ها در پایین صفحه دبیر خانه راهبردی کشوری درس شیمی را انتخاب کنید.