نوع لکه................................حلال لکه

نوار چسب ...........................تترا کلرید کربن
لکه میوه...............................آب جوش
خون.....................................محلول آب نمک-آب و صابون
چای، قهوه،شکلات................. آب گرم و صابون+آب ژاول
آدامس...................................آب جوش و آمونیاک
لکه سبزی..............................الکل +صابون
چربی.....................................تترا کلرید کربن+بنزین سفید
ید..........................................الکل+تیوسولفات سدیم
رنگ روغنی.............................تینر
لاک........................................استون
قیر........................................نفت – بنزین - تتراکلرید کربن
لکه چربی بر روی فرش................پودر جوش شیرین بزنید وپس از یک روز آن را برس بزنید
لک عرق بدن............................آمونیاک و سرکه بعد پودر لباسشوئی
لکه روی ظروف نقره...................نمک طعام
لکه روی ظروف آلومینیم...............سرکه گرم
لکه زنگ ..................................آبلیمو و نمک


منبع : www.IrShimi.Ir