همکاران عزیز شیمی و گروه های آموزشی

از شما دعوت می شود در مجمع گروه در روز دوشنبه 4 دی ماه ساعت 1 الی 3 بعد از ظهر در مکان دبیرستان مهاجر ایروانی حضور یابید تا بتوانیم از تجربیات مفید یکدیگر بهره ببریم.

خ- مطهری  خ- میرزای شیرازی - کوچه شهدا

با تشکر از حضور شما