تبلیغات
تناسب وزن و قد
 آیا اضافه وزن دارید؟

 وقتی یك نوشابه میخورید، چه اتفاقی میافتد؟

۱۰دقیقه بعد: ۱۶ قاشق چایخوری شكر وارد بدنتان میشود. میدانید چرا با وجود خوردن این حجم شكر دچار استفراغ نمیشوید؟ چون اسید فسفریك، طعم آن را كمی میگیرد و شیرینی اش را خنثی میكند.
20 دقیقه بعد: قند خونتان بالا میرود و منجر به ترشح ناگهانی و یكجای انسولین میشود. كبدتان شروع میكند به تبدیل قند به چربی تا قند خون، بیشتر از این بالا نرود.
40 دقیقه بعد: حالا دیگر جذب كافئین كامل شده؛ مردمكهایتان گشاد میشود، فشار خونتان بالا میرود و در پاسخ به این حالت، كبدتان قند را به داخل جریان خون رها میكند. گیرندههای آدنوزین مغز حالا بلوك میشوند تا از احساس خوابآلودگی جلوگیری كنند.
45 دقیقه بعد: ترشح دوپامین افزایش پیدا میكند و مراكز خاصی در مغز، كه حالت سرخوشی ایجاد میكنند، تحریك میشوند. این همان مكانیسمی است كه در مصرف هروئین منجر به ایجاد سرخوشی میشود.
بعد از 60 دقیقه: اسید فسفریك موجود در نوشابه، داخل روده كوچك، به كلسیم، منیزیم و روی میچسبد. متابولیسم بدن افزایش پیدا میكند. میزان بالای قند خون و شیرینكنندههای مصنوعی، دفع هرچه بیشتر كلسیم را از طریق ادرار باعث میشوند.
مدتی بعد: كافئین در نقش یك داروی مدر (ادرارآور) وارد عمل میشود. حالا دیگر كلسیم و منیزیم و رویی كه قرار بود جذب بدن شود، بیش از پیش از طریق ادرار دفع میشود و به همراه آن مقادیر زیادی آب، سدیم و دیگر الكترولیتها نیز از دست میرود.
مدتی بعدتر: كمكم آن غوغایی كه در بدنتان ایجاد شده بود فروكش میكند و نوبت به افت قند میرسد. در این مرحله یا خیلی حساس و تحریكپذیر میشوید یا خیلی كرخت و بیحال. حالا دیگر تمام آن آبی را كه از طریق نوشابه وارد بدن خود كرده بودید، دفع كردهاید؛ آبی كه میشد به جای اسید و كافئین و شكر، حاوی مواد مفیدی برای بدنتان باشد. تا چند ساعت بعد اثر كافئین هم از بین میرود و شما هوس یك نوشابه دیگر میكنید.

نوشابه خورترین ملت جهان
سرانه مصرف نوشابه های گازدار در ایران ۴۲ لیتر است. با مقایسه این آمار با آمار دیگر كشورهای جهان به این نتیجه وحشتناك می رسیم كه ما در سرانه مصرف نوشابه هاى گازدار مقام اول را در جهان پیدا كردهایم. برای این كه بیشتر وحشت كنید، بد نیست بدانید كه:
1) میانگین مصرف نوشابه های گازدار در دنیا برای هر فرد 10 لیتر است.
2) در بیست سال اخیر، مصرف نوشابه هاى گازدار در كشور، نزدیك به ۱۵درصد رشد داشته است.
3) در طی این بیست سال، مصرف شیر و لبنیات، تنها حدود یك دهم درصد رشد كرده است.
4) سرانه مصرف لبنیات در ایران كمتر از یك سوم استاندار جهانی است.
5) طبق آمار، ۹۰ درصد كودكان ۲۴ ماهه تا ۱۲ ساله كشورمان، روزانه حداقل یك بار پفك و نوشابه مصرف كردهاند.
6) 25 درصد از كودكان ایرانى به نوعی با سوءتغذیه دست به گریبانند.
7) یك سوم از مرگ ومیرهای كشور به علت بیماریهای قلبی عروقی است كه یكی از عوامل اصلی بروز آن، تغذیه غلط است